***** Chào mừng quý khách tới cửa hàng TAE online ******

ARDUINO Sổ Tay Hướng Dẫn

50.000₫

" ARDUINO SỔ TAY HƯỚNG DẪN ". Sổ tay cung cấp cho bạn 10 bài học cơ bản về Arduino, cùng với các câu lệnh thông dụng.

Nhà sản xuất:

 "ARDUINO SỔ TAY HƯỚNG DẪN".

Sổ tay cung cấp cho bạn 10 bài học cơ bản về Arduino, cùng với các câu lệnh thông dụng.

 

"
Sale

Không sẵn có

Hết hàng