Đường Kính Bánh Xe : 16MM

Độ Dày : 6MM

Trục : 2MM