Breadboard GL-12 có giá thành rẻ phù hợp với các bạn mới học điện tử. Đối với breadboard GL-12 có nhược điểm là không dùng được các mạch nguồn cho breadboard XD - 42