Cáp LPT dài 1.5M sử dụng kết nối máy tính với board BOB Mach3