- Hỗ trợ trực tiếp UG , Mastercam , Casmate , AUTOCAD ,CorelDraw và các phần mềm CAD / CAM.
- Hệ thống có thể được sử dụng với các máy khắc cnc ba chiều và máy phay. Cho nghành quảng cáo cnc và trang trí, cắt và các ngành công nghiệp khác.