Động Cơ DC 12V - 350RPM

- Điện Áp: 6 - 12V

- Dòng Không Tải: 100mA

- Tốc Độ: 350RPM

- Tốc độ trên điện áp: 6-->12V tốc độ 170-->350RPM

- Trọng Lượng: 100 g