***** Chào mừng quý khách tới cửa hàng TAE online ******

Động cơ DC giảm tốc Green Toy

45.000₫

(1) Size: 40 * 40mm, thickness 15mm (2) Voltage: 3v (3) Deceleration: 12.1 times (4) Speed: 3V when about 300 revolutions per minute (5) shaft: shaft diameter 2mm, total shaft length 60mm ...

Nhà sản xuất:

(1) Size: 40 * 40mm, thickness 15mm

(2) Voltage: 3v

(3) Deceleration: 12.1 times

(4) Speed: 3V when about 300 revolutions per minute

(5) shaft: shaft diameter 2mm, total shaft length 60mm

(6) Fixed: reserved two 2mm holes, pitch 20mm

(7) Weight: about 36.5 g

"
Sale

Không sẵn có

Hết hàng