Động Cơ DC Mini  Giảm Tốc 12V / 160PRM model 16A050

Điện áp hoạt động: 3V-12V

Dòng hoạt động: 20-40mA

Tốc độ: 40-160rpm

Công suất: 0.37W

Momen: 24.5 (NM)