Động Cơ Mitsumi 14000 vòng/phút Encoder (334 xung / vòng )

205.000₫


Động Cơ Mitsumi 14000 vòng/phút  Encoder (334 xung/vòng )