Gá Cho Cảm Biến Siêu Âm làm từ mica giúp dễ dàng gắn lên khung xe.