Hộp Trượt Vitme IA DS-SA6M-250 tích hợp AC Servo, cần chạy cùng driver của hãng, nếu không dùng AC Servo của hãng, chúng ta có thể thay bằng động cơ Stepper thông dụng.