Hộp Trượt Vitme IA DS-SA6M-250

Hết hàng

Hộp Trượt Vitme IA DS-SA6M-250 tích hợp AC Servo, cần chạy cùng driver của hãng, nếu không dùng AC Servo của hãng, chúng ta có thể thay bằng động cơ Stepper thông dụng.

Nhà sản xuất:

Hộp Trượt Vitme IA DS-SA6M-250 tích hợp AC Servo, cần chạy cùng driver của hãng, nếu không dùng AC Servo của hãng, chúng ta có thể thay bằng động cơ Stepper thông dụng.

"
Sale

Không sẵn có

Hết hàng