***** Chào mừng quý khách tới cửa hàng TAE online ******

Joystick Controller Module

40.000₫

Joystick Controller Module dùng để điều khiển robot của bản một cách thú vị hơn. Module Joystic có tín hiệu Analog của X,Y và nút nhấn. M odule Joystick sử dụng nguồn từ 3.3V đến 5V. Kích thước là 35x39mm. ...

Nhà sản xuất:

Joystick Controller Module dùng để điều khiển robot của bản một cách thú vị hơn. Module Joystic có tín hiệu Analog của X,Y và nút nhấn. Module Joystick sử dụng nguồn từ 3.3V đến 5V. Kích thước là 35x39mm.

 

Sơ đồ nối dây

Code mẫu

"
Sale

Không sẵn có

Hết hàng