Khớp Nối Mềm Nhôm Đường Kính 25MM (6/6 - 6.3/6.3 - 8/8 - 10/10)

145.000₫


Khớp nối có thể tháo ráp đổi đầu. VD:

- Khớp Nối Mềm Nhôm Đường Kính 25MM (6.3/6.3)

- Khớp Nối Mềm Nhôm Đường Kính 25MM (6.3/8)

- Khớp Nối Mềm Nhôm Đường Kính 25MM (8/10)

- .....

Facebook