Khớp Nối Mềm Nhôm Đường Kính 30MM (8/8 - 10/10 - 12.7/12.7 - 14/14)

165.000₫


Khớp nối có thể tháo ráp đổi đầu. VD:

- Khớp Nối Mềm Nhôm Đường Kính 30MM (8/8)

- Khớp Nối Mềm Nhôm Đường Kính 30MM (8/10)

- Khớp Nối Mềm Nhôm Đường Kính 30MM (12.7/14)

- .....

Facebook