Khớp Nối Mềm Nhôm Đường Kính 40MM (12/12 - 12.7/12.7 - 14/14)

250.000₫


Khớp nối có thể tháo ráp đổi đầu. VD:

- Khớp Nối Mềm Nhôm Đường Kính 40MM (12/12)

- Khớp Nối Mềm Nhôm Đường Kính 40MM (12/12.7)

- Khớp Nối Mềm Nhôm Đường Kính 40MM (12.7/14)

- .....

 

 

Facebook