+ Khung Xe Pololu Robot làm từ Meca 3MM, đường kính 127mm. 

+ 2 Bộ Bánh xe N20.

+ 2 Bánh MiniQ caster.