Khung xe robot 2 bánh gồm:

- 1 mica

- 2 bánh xe mẫu 1

- 2 động cơ robot nhựa 6v-9v

- 2 gá cho động cơ vàng

- 1 bánh xe đa hướng

- 2 ốc đồng cái - cái 10mm

- 2 ốc m3 - 6mm