Khung Xe Robot Turtle Bộ Kit Gồm có:

2 Bánh xe nhựa 65mm

2 Động cơ vàng 6V - 9V

2 Gá động cơ

- 2 Bánh xe tự dẫn

- Bộ Khung gồm Đế và mặt trên.