***** Chào mừng quý khách tới cửa hàng TAE online ******

Lipo Battery 11.1v 1500mAh 30C

Hết hàng

Lipo Battery 11.1v 1500mAh 30C Minimum Capacity: 1500mAh Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell Constant Discharge: 20C Peak Discharge (10sec): 30C Pack Weight: 124g Pack Size: 78 x 34 x 24m...

Nhà sản xuất:

Lipo Battery 11.1v 1500mAh 30C

Minimum Capacity: 1500mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 124g
Pack Size: 78 x 34 x 24m
Charge Plug: JST-XH

Discharge plug: XT60
"
Sale

Không sẵn có

Hết hàng