Đồng hồ đo được: DC0-99.9V
Màn hình: three 0.56 LED digital tube
Màu: red
Tốc độ cập nhật: about 500ms / times
Độ chính xác: 1% (+/- a word)
Nguồn cấp: DC 4-30V (nguồn ngoài)