Nguồn Tổ Ong 24V

120.000₫


Nguồn Tổ Ong 24V có các thông số công suất như sau:

  • Nguồn tổ ong 24V / 1A
  • Nguồn tổ ong 24V / 2A
  • Nguồn tổ ong 24V / 3A
  • Nguồn tổ ong 24V / 5A
  • Nguồn tổ ong 24V / 10A
  • Nguồn tổ ong 24V / 15A
  • Nguồn tổ ong 24V /  20A 

- Ngõ vào: 100V ~ 240V AC 50/60 Hz

- Kích thước: 16x9.8x4.2mm

Facebook