Nguồn Tổ Ong 12V / 10A

- Ngõ vào: 100V ~ 240V AC 50/60 Hz

- Ngõ ra:  24VDC 10A

- Kích thước: 16x9.8x4.2mm