Nguồn Tổ Ong 5V

120.000₫


Nguồn Tổ ong công nghiệp 5V có các loại công suất như sau:

Nguồn tổ ong  5V / 4A.

Nguồn tổ ong  5V / 6A.

Nguồn tổ ong  5V / 10A.

Nguồn tổ ong  5V / 20A.

Nguồn tổ ong  5V / 40A.

Nguồn tổ ong  5V / 6A.

 

nguồn tổ ong

power supply

Facebook