Thông số kỹ thuật

- Module bàn phím ma trận 4x3 loại phím mềm.

- Độ dài cáp: 88mm.

- Nhiệt độ hoạt động 0 ~ 70oC.

- Đầu nối ra 7 chân.

- Kích thước bàn phím 77 x 69 mm.​​​

Sơ đồ nối dây

 

Code tham khảo ( sử dụng arduino):

http://arduinolearning.com/learning/basics/arduino-numeric-keypad.php

 

Facebook