Pin năng lượng mặt trời 12W - 25CM x 35CM (12W solar Panel)

320.000₫