***** Chào mừng quý khách tới cửa hàng TAE online ******

Quang Trở CDS 5MM 5537

2.000₫

The maximum voltage (V-dc): 150 Maximum power consumption (mW): 100 Ambient temperature (° C): - 30 --- +70 Spectral peak (nm): 540 Light resistance (10Lux) (KΩ): 20-45 Dark resistance (MΩ): 2 100λ10: 0.7 Response Time (ms): rose: 20 Drop: 30

Nhà sản xuất:

The maximum voltage (V-dc): 150

Maximum power consumption (mW): 100

Ambient temperature (° C): - 30 --- +70

Spectral peak (nm): 540

Light resistance (10Lux) (KΩ): 20-45

Dark resistance (MΩ): 2

100λ10: 0.7

Response Time (ms): rose: 20

Drop: 30

"
Sale

Không sẵn có

Hết hàng