***** Chào mừng quý khách tới cửa hàng TAE online ******

STM32F103C8T6 ARM STM32 Dùng Cho Arduino

150.000₫

Kit STM32 sử dụng chip STM32F103C8T6. Core: ARM 32 Cortex-M3 CPU. Debug mode: SWD. 72MHz work frequency. 64K flash memory, 20K SRAM. 2.0-3.6V power, I/O. Reset(POR/PDR). 4-16MHz crystal. On-board Mini USB interface, you can give the board power supply and USB communication. Size:5.3cm x 2.2cm.

Nhà sản xuất:

Kit STM32 sử dụng chip STM32F103C8T6.
Core: ARM 32 Cortex-M3 CPU.
Debug mode: SWD.
72MHz work frequency.
64K flash memory, 20K SRAM.
2.0-3.6V power, I/O.
Reset(POR/PDR).
4-16MHz crystal.
On-board Mini USB interface, you can give the board power supply and USB communication.
Size:5.3cm x 2.2cm.

"
Sale

Không sẵn có

Hết hàng