Mạch Hàn đục lỗ sẵn theo chuẩn breadboard là 2.54mm. Kích thước mạch là 5CM X 7CM, 1 mặt mạ xuyên lỗ. Tiện lợi và cứng cáp.