Mạch Hàn đục lỗ sẵn theo chuẩn breadboard là 2.54mm. Kích thước mạch là 9CM X 15CM, 2 mặt mạ xuyên lỗ. Tiện lợi và cứng cáp.