Trục Nối Động Cơ Lục Giác

18.000₫


Trục nối động cơ sử dụng cho các bánh xe có trục kết cấu lục giác, giúp kết nối động cơ với bánh xe lại với nhau.

Trục nối sử dụng cho trục của động cơ có kích thước: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8MM.

 

Banh-xe-65mm-robot

Facebook