Trục Thép 2.5mm là trục đơn đường kính 2.5mm, dài 150mm nối với Bánh xe T2, dài 150 mm