Trục Thép 2mm là trục đơn đường kính 2mm, dài 150mm nối với Bánh xe T2.

đường kính 2mm

dài 150 mm