Trục Thép 3mm là trục đơn đường kính 3mm, dài 150mm nối với Bánh xe T2, dài 150 mm