Vít Me loại đai ốc (khác với vít-me bi)

thích hợp làm máy in 3d, cơ cấu trục Z

đường kính vít-me phi 8, kích thước 300mm