Encoder 2 Kênh AB đĩa 100 Xung / Vòng – Truong An Equipment

Encoder 2 Kênh AB đĩa 100 Xung / Vòng hỗ trợ 2 xung A, B ngõ ra với nguồn cấp 5V thích hợp với các ứng dụng điều khiển chính xác động cơ. 

Sơ đồ nối dây

  • Dây đỏ - Vcc(Phải nối tiếp với trở 120 Ohm như hình)
  • Dây đen - GND
  • Hai dây còn lại là kênh A và kênh B (Cần kéo trở 10k lên Vcc).

Code mẫu

Tải thư viện Encoder tại đây!

Facebook