Relay SSR còn gọi là relay rắn hay solid state relay cho phép điều khiển dòng tải AC lớn, đóng ngắt với tần số cao, tín hiệu kích có thể dùng trực tiếp từ chân vi điều khiển (5V - 32V), dòng kích cực nhỏ từ 7.5mA.

Ứng dụng điều khiển ON/OFF thiết bị, hay băm xung PWM điều khiển động cơ hay đèn AC.

Facebook