Mini Turtlr Robot gồm:

- 2 Mica nhỏ

- 2  Bánh xe N20

- 2 Động cơ N20

- 2 Gá N20

- 2 BÁNH XE MINIQ BALL CASTER

- 1 Đế pin 2 viên

- 2 PIN SẠC LITHIUM-ION 3.7V - 3800MAH 18650

- 1 CÔNG TẮC 2 CHÂN ON / OFF

- 1 Gá cho cảm biến siêu âm

- 4 Ốc đồng cái-cái 50mm

- 8 Ốc M3-16mm

- 2 Ốc + tán M2,5

Facebook