***** Chào mừng quý khách tới cửa hàng TAE online ******

Cảm Biến Nhịp Tim

180.000₫

Cảm Biến Nhịp Tim được sử dụng để đo lường hoặc nghiên cứu sự vận động, sự lo lắng của ai đó thông qua nhịp tim của họ. Tài liệu tham khảo sử dụng

Nhà sản xuất:

Cảm Biến Nhịp Tim được sử dụng để đo lường hoặc nghiên cứu sự vận động, sự lo lắng của ai đó thông qua nhịp tim của họ.

 

Tài liệu tham khảo sử dụng

"
Sale

Không sẵn có

Hết hàng