Thông tin arduino unohttp://tae.vn/arduino-uno-r3

Thông tin motor shield: http://tae.vn/motor-shield-arduino

- TAE nhận hướng dẫn sử dụng combo này, cung cấp code mẫu + sơ đồ chân. Ứng dụng làm xe điều khiển.

- Bạn ngại hàn dây, khó khăn trong việc khai báo code? Combo này sẽ giúp bạn hoàn thiện phần đó. Thư viện dễ sử dụng. Mọi chi tiết liên hệ tae theo địa chỉ sau:

Facebook: Điện tử Trường An

Số điện thoại: 01222811811

Facebook