dây đai theo chuẩn GT2 bước răng 2mm thích hợp làm cho máy in 3d, laser 

hoặc các hệ thống truyền động, băng chuyền