***** Chào mừng quý khách tới cửa hàng TAE online ******

Đế ra chân cho node MCU

95.000₫

Esp8266 kit nodemcu lua wifi intternet điều phát triển board + nodemcu cơ sở Tự làm breadboard Dựa trên esp-12e bộ phát triển, nó có thể tạo điều kiện cho sự phát triển của wifi thông minh xe, tự do để gửi điện thoại Android nguồn. Esp12 dev kit...

Nhà sản xuất:

Esp8266 kit nodemcu lua wifi intternet điều phát triển board + nodemcu cơ sở Tự làm breadboard

Dựa trên esp-12e bộ phát triển, nó có thể tạo điều kiện cho sự phát triển của wifi thông minh xe, tự do để gửi điện thoại Android nguồn.

  • Esp12 dev kit phát triển hội đồng quản trị mô-đun mở rộng;
  • Dẫn esp12 dev kit tất cả- chức năng chân: SPI, UART, GPIO, ai và 3.3v nối nguồn.
  • Kiểm soát quyền lực phạm vi: 4.5v ~ 9v.
  • Thông tin về kit node MCU: http://tae.vn/nodemcu-esp8266-kit

 

 

"
Sale

Không sẵn có

Hết hàng