Động Cơ Micro Motor N20 

- Tầm điện áp hoạt động: 3V - 9V

- Tốc độ: 50 - 110 RPM (trung bình 70 RPM)