***** Chào mừng quý khách tới cửa hàng TAE online ******

Động Cơ Micro Motor N20

100.000₫

Động Cơ Micro Motor N20 - Tầm điện áp hoạt động: 3V - 9V - Tốc độ: 50 - 110 RPM (trung bình 70 RPM)

Nhà sản xuất:

Động Cơ Micro Motor N20 

- Tầm điện áp hoạt động: 3V - 9V

- Tốc độ: 50 - 110 RPM (trung bình 70 RPM)

"
Sale

Không sẵn có

Hết hàng