Động Cơ RC Servo MG90s

Tín hiệu điều khiển Analog
Momen xoắn 4.8V: 2.20 kg-cm
6.0V: 2.40 kg-cm
Tốc độ hoạt động 4.8V: 0.10 sec/60°
6.0V: 0.08 sec/60°
Kích thước 22.8*12.2*28.5mm
Điện áp hoạt động 4.8V-6.0V
Loại bánh răng Kim loại
Rotation/Support: Dual Bearings

Facebook