ESP8266 07 Wifi UART Module là module truyền nhận WiFi sử dụng chip ESP8266 SoC (System on Chip).

ESP8266 với lõi vi xử lý 32 bit hoạt động với tần số 80MHz, 64KB RAM và 512KB Flash. Có thể dùng nó để đưa những dự án của bạn kết nối đến Internet. Đơn giản nó sử dụng ngõ giao thức nối tiếp với tốc độ Baud 9600(mặc định). Kết nối mạng không dây, giống như một máy chủ hoặc một cầu nối trung gian.

 

Thông số kỹ thuật

  • Hỗ trợ chuẩn 802.11 b/g/n.

  • Wi-Fi 2.4 GHz, hỗ trợ WPA/WPA2.

  • Chuẩn điện áp hoạt động: 3.3V.

ESP8266 vs Arduino

video demo:

https://www.youtube.com/watch?v=8J7zflVO8K0