Gá Động Cơ Vàng  6V- 9V (DC geared Motor Bracket Holder Mount)

TT DC geared motor motor mount fixing bracket

Material: rigid aluminum alloy

Length: 22mm

Width: 12mm

Thickness: 5mm