LCD 8x2 có thể hiện thị được 2 dòng mỗi dòng 8 ký tự , màn hình có thể điều chỉnh được tương phản có tích hợp đèn nền xanh dương
 

Thông số kỹ thuật

  •   Điện áp hoạt động: 5v
  •   Kích thước :58.0 x 32.0 x 14.0 mm
  •   Cỡ chữ:  2.45 x 5.00mm
  •   Cỡ chấm: 0.45 x 0.50mm
  •   Driver:S6A0069

Facebook