Mạch nguồn 3.3V AMS1117-3.3

 

Thông số kỹ thuật

- Điện áp vào : DC 4.5V - 7V (Điện áp vào tối thiểu phải cao hơn điện áp ra 1V).
- Điện áp ra: 3.3V, 800mA (Dòng điện thực tế có thể vượt hơn 800mA).
- PCB kích thước bảng: 2,5 cm * 1.1cm.

Facebook