***** Chào mừng quý khách tới cửa hàng TAE online ******

Rào đực đôi 40 chân thẳng (Double row straight 2.54 * 40)

5.000₫

Số lượng chân: 40 chân. Khoảng cách chân: 2.54mm.

Nhà sản xuất:

Số lượng chân: 40 chân.

Khoảng cách chân: 2.54mm.

"
Sale

Không sẵn có

Hết hàng