DÂY NỐI 2 ĐẦU ĐỰC - ĐỰC 10CM

900₫


35.000đ/1 bó (40dây)