***** Chào mừng quý khách tới cửa hàng TAE online ******

Dây nối 2 đầu Đực - Đực 20CM

1.000₫

1 wire = 1.000 Đ 40 wires = 35.000 Đ - Đặt hàng (Order)

Nhà sản xuất:

1 wire = 1.000 Đ

40 wires = 35.000 Đ - Đặt hàng (Order)

"
Sale

Không sẵn có

Hết hàng