Combo Stepper motor 42BYGH34 + Drive DM542C, DriveTB6600

Tình trạng: Đang Cập Nhật
380.000₫
Kích thước
42 motor 0.28N + Drive TB6600
42 motor 2 đầu trục 0.28N + Driver TB6600
42motor 0.28NM +Driver DM542
42 motor 2 đầu trục 0.28N +Driver MD542
42 motor 0.4N +Driver TB6600
42 motor 2 đầu trục 0.4N + Driver TB6600
42 motor 0.4N + Driver DM542C
42 motor 2 đầu trục 0.4N +Driver MD542C
42 motor 0.55N +Driver TB6600
42 motor2 đầu trục 0.55N + Driver TB6600
42 motor có thắng 0.55N + Driver TB6600
42 motor có thắng 0.55N+Driver DM542C
42 motor 0.7N + Driver TB6600
42 motor 2 đầu trục 0.7N +Drive TB6600
42 motor 0.7N+Driver DM542
42 motor 2 đầu trục + Driver DM542

TAE SHOP